Atziņas no Pasaules artrīta dienas meistarklases, 2022. gada 12. oktobris

Dr. Anna Mihailova,
RSU Iekšķīgo slimību katedras docente, Reimatoloģe


Atziņas no PASAULES ARTRĪTA DIENAS MEISTARKLASES ar profesoru Ali Mombasheri un dr. Daniel K. White

Pacienta pieeja OA

 • Nereti pacienti sāk pašārstēšanos ar bezrecepšu medikamentiem vai homeopātiju
 • Pirmā konsultēšanās ar ārstu notiek novēloti, kad simptomi kļūst izteikti traucējoši
 • Adekvātu ārstēšanu uzsāk vēlīnās OA stadijās
 • No pirmo simptomu parādīšanās līdz ārsta nozīmētas ārstēšanas uzsākšanai ievērojami mazinās pacienta dzīves kvalitāte
 • Citas blakus saslimšanas pacientam šķiet būtiskākas, tādēļ OA diagnostika un ārstēšana tiek atstāta novārtā

Uz pacientu orientēta pieeja ir kritiski svarīga veselības aprūpes rezultātu uzlabošanai

 • Nepieciešama pacientu izglītošana slimības atpazīšanai
 • Skrīnings un riska faktoru izvērtēšana
 • Laicīga diagnozes noteikšana
 • Ārstēšanas plāna sastādīšana, dinamiska novērošana
 • Ārstēšanas pieejamība
 • Ārstēšanas režīma ievērošana

Ekspertu skatījums par OA

 • Katram cilvēkam jāapzinās fizisko aktivitāšu nepieciešamība ikdienā, jākontrolē ķermeņa svars un jādzīvo maksimāli aktīvi
 • Dažiem pacientiem atsevišķos slimību posmos nepieciešama medikamentoza ārstēšana vai injekcijas
 • Tikai nelielai daļai - risinājums ir ķirurģiska ārstēšana

Būtisks stūrakmens OA ārstēšanā ir produktīva sadarbība ar pacientu. Līdz šim ir maz pētījumu, kuri iedziļinātos ārsta komunikācijā ar pacientu sāpju jautājumos. Tādēļ nav datu, lai izprastu, kas šajā saziņā būtu uzlabojams, padarot to pacientam vērtīgāku.
Tāpat ir maz pētītas ne-onkoloģiskās sāpes. Pieejamie dati ir izteikti heterogēni. Nozīmīgi turpmākajos pētījumos vispusīgi izzināt ārsta un pacienta komunikāciju sāpju jautājumos, kā arī to, kā šī saziņa ietekmē OA ārstēšanas gaitu.
Ir pierādīts, ka pat tikai viena gada garumā praktizējot veselīgas izmaiņas dzīvesveidā, vingrojot, kustoties un kontrolējot svaru, ievērojami uzlabojas veselības un dzīves kvalitāte, kā arī mazinās izmaksas, kas nepieciešamas ārstēšanai.

Svarīgi:

 • Aicināt visu līmeņu un nozaru politikas veidotājus (likumdevējus, uzņēmējus, izglītības iestāžu vadību, kopienu vadītājus), izvirzīt OA par sabiedrības veselības prioritāti, atbilstoši pieņemot lēmumus un novirzot finansējumu
 • Mudināt kopienas iesaistīties OA ierobežošanā un slimības kontrolē, veidojot un izplatot izglītojošu informāciju (par pierādījumos balstītiem dzīves kvalitātes uzlabošanas soļiem, vides pielāgošanu izvirzītajām vajadzībām un valstiskām nostādnēm šajos jautājumos). Tāpat atbalstāma šo kopienu aktīva iesaistīšanās visu ausgtākminēto procesu īstenošanā
 • Mobilizēt veselības sistēmu un veselības aprūpes speciālistus, lai proaktīvi identificētu un vispusīgi risinātu OA klīniskajā aprūpē (mudināt pacientus dzīvesveida maiņai, izglītot par to, cik būtiskas ir regulāras fiziskas aktivitātes, gan sāpju novēršana, gan vispārējas labizjūtas veicināšanai, nosūtīt/iesaistīt OA pacientus kopienu programmās)
 • Iesaistīt OA pacientus, viņu ģimeni/draugus un aprūpētājus, kuri ar savu piemēru apliecinātu, kā zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, fiziskās aktivitātes, ikdienas kustības un svara kontrole ierobežojusi OA attīstību un uzlabojusi viņu dzīves kvalitāti.
 • Ierobežot OA veidošanos, izmantojot efektīvu traumu profilakses un svara kontroles stratēģiju
 • Apkopot OA ārstēšanas vadlīnijas. Ārstēšanai jābūt fokusētai uz konkrētu slimības posmu: OA sākuma, vidējā un vēlīnā stadijā.

LEJUPIELĀDĒT KOPSAVILKUMU

Izglītojošs materiāls veselības aprūpes speciālistiem.
Materiālu sagatavoja Dr. Anna Mihailova
https://www.mediwebinars.com/wad-masterclass-login?notregistered=1
2022. gada decembrī
BET-2022-0055