Alerģisks rinīts

Alerģisks rinīts ir nepietiekami novērtēts un ārstēts

 • 74% pacientu ar pastāvīgu alerģisku rinītu ir vidēji smagi vai smagi simptomi (n=392).1
 • 97% ir divi vai vairāki simptomi (n=1,433).1
 • 70-90% astmas slimniekiem ir arī rinīts. 2
 • 13% pacientu ar nekontrolētiem simptomiem pēdējā gada laikā piecas vai vairāk reizes vērsās pie ārsta alerģiska rinīta dēļ. 3

Nepieciešamība ārstēt visus simptomus kompleksi
Vairākas ārstēšanas iespējas nesniedz pietiekamu simptomu atvieglojumu daudziem pacientiem. Pētījums*, kas tika veikts Francijā 161 ģimenes ārstu uzraudzībā, kurā piedalījās 990 pacienti ar alerģisku rinītu, parādīja, ka lielākajai daļai pacientu, neskatoties uz ārstēšanu, simptomi tomēr saglabājās simptomātiski:4

*Daudzcentru prospektīvā novērošanas šķērsgriezuma pētījumā tika novērtēta vizuālā analogā skala (VAS) AR ārstēšanā 990 pacientiem,kuri konsultējās ar ģimenes ārstiem par AR. Pacienti tika klasificēti atbilstoši četrām ARIA klasēm. Tika novērtēta VAS, rinokonjunktivīta dzīves kvalitātes aptauja (RQLQ) un kopējais simptomu rādītājs (TSS) deguna un ne-deguna simptomiem. VAS un TSS mērījumi tika salīdzināti ar RQLQ.

Alerģisks rinīts

Dymista® 137 mikrogrami/ 50 mikrogrami devā deguna aerosols, suspensija® lieto mērena līdz smaga sezonāla un pastāvīga alerģiska rinīta simptomātiskai ārstēšanai, ja atsevišķa intranazālo prethistamīnu vai glikokortikoīdu lietošana nav uzskatāma par pietiekamu. 5

Pacientiem joprojām ir simptomi, lai gan viņi izmanto vairākas ārstēšanas iespējas.
Pētījums***, kurā Apvienotajā Karalistē piedalījās 1000 pacientu ar alerģisku rinītu, parādīja, ka 70,5% pacientu ar vidēji smagiem / smagiem simptomiem lietojuši vismaz divas zāles vienlaicīgi alerģiskā rinīta ārstēšanai.6
*** šķērsgriezuma, tiešsaistes, anketas pētījums (2011. gada jūnijs–jūlijs), tostarp simptomātisks sezonas AR (SAR) pacienti (≥18 gadi) no paneļa. SAR epizožu modelis, smagums, medikamentu/vienlaicīgu zāļu lietošana, tika apkopoti atlikušie simptomi ārstēšanas laikā, veselības aprūpes apmeklējumu skaits, darba kavējumi.

Alerģisks rinīts un blakusslimības7
63% cilvēku ar alerģisku rinītu ir blakusslimības. Vislielākā saslimstība ir tiem, kas vecāki par 65 gadiem.

Visbiežāk sastopamās blakusslimības alerģiskā rinīta pacientiem:

 • Astma: 43%
 • Ekzēma: 32%
 • Pārtikas alerģija: 29%
 • Nātrene: 19%
 • 37-70% pacientu uzskata, ka alerģiskais rinīts izraisa iepriekš uzskaitītoblakusslimību saasinājumu.

64-94% pacientu ir runājuši ar ārstu par savu blakusslimību.

Alerģisks rinīts un dzīves kvalitāte
Alerģisks rinīts ietekmē daudzus dzīves aspektus, tostarp, brīvā laika pavadīšanu, miegu un darbu vai mācības, kas var veicināt dzīves kvalitātes pazemināšanos (QoL).1

Prospektīvā, šķērsgriezuma starptautiskā pētījumā, kurā piedalījās 1482 pacienti ar alerģisku rinītu parādīja, ka alerģiskais rinīts zināmā mērā ietekmēja aptuveni 80% pacientu ikdienu.
13% pacientu bija mērena vai vērā ņemama ietekme uz ikdienas aktivitātēm.1

 • 71% pacientu ziņoja par pašreizējiem vai atkārtotiem deguna un acu simptomiem, untrešdaļa pacientu raksturoja savus pašreizējos simptomus kā mērenus vai smagus.1
 • Vairāk nekā 50% pacientu ziņoja, ka pēdējā mēneša laikā alerģiskais rinīts nedaudzietekmēja viņu miega režīmu. Jau iepriekš tika pierādīts, ka tas izraisa dienasnogurumu un kognitīvās funkcijas traucējumus.1
 • Pacientiem ar smagu alerģisku rinītu miegs ir ietekmēts ievērojami vairāk, nekācilvēkiem ar viegliem simptomiem.1
 • Pacientiem ar vidēji smagu/ smagu vai ilgstošu slimību, alerģiskā rinīta ietekme uzdzīves kvalitāti bija ievērojami lielāka, salīdzinot ar pacientiem ar vieglu vaiintermitējošu slimības gaitu.1

Ietekme uz veselības aprūpes sistēmu

Pacienti ar alerģisku rinītu apmeklē ārstus vidēji trīs reizes gadā:7

 • Pacienti ar pastāvīgu alerģisku rinītu apmeklē ārstus 3,5 reizes gadā,salīdzinoši sezonāla alerģiska rinīta pacienti - 2,4 reizes gadā.
 • 48% diagnozes nosaka ģimenes ārsti.
 • Kopumā 13,2% pacientu kārtējā kalendārā gada laikā piecas vai vairākreizes bija apmeklējuši ārstu alerģiska rinīta dēļ.3

Atsauces:

 1. Canonica GW, Bousquet J, Mullol J, et al. A survey of the burden of allergic rhinitis in Europe. Allergy 2007; 62(Suppl. 85): 17-25.
 2. World Allergy Organization. Combined Allergic Rhinitis and Asthma Syndrome. 2015.
 3. Klimek L, et al. Effectiveness of MP29-02 for the treatment of allergic rhinitis in real-life: results from a noninterventional study. Allergy Asthma Proc. 2015; 36(1): 40-47.
 4. Bousquet PJ, et al. Impact of allergic rhinitis symptoms on quality of life in primary care. Int Arch Allergy Immunol. 2013; 160(4): 393-400.
 5. Dymista zāļu apraksts, apstiprināts ZVA, pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit
 6. Price D, et al. The hidden burden of adult allergic rhinitis: UK healthcare resource utilisation survey. Clin Transl Allergy 2015; 5: 39.
 7. Valovirta E, Myrseth SE, Palkonen S. The voice of the patients: allergic rhinitis is not a trivial disease. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2008; 8(1): 1-9.

DYM-2021-0960

Alerģiska rinīta izplatība

Alerģisks rinīts - simptomi, ierosinātāji, atšķirības

Alerģiska rinīta diagnostika

Alerģiska rinīta terapija

Alerģisks rinīts un COVID-19

Alerģisks rinīts un astma

Alergēnspecifiskā imūnterapija

Pacienta un ārsta sadarbība

Terapeitiskās indikācijas

Dymista terapeitiskās indikācijas

Dymista terapeitiskās indikācijas

Darbības mehānisms

Dymista darbības mehānisms

Dymista darbības mehānisms

Devas un lietošanas veids

Dymista devas un lietošanas veids

Dymista devas un lietošanas veids