Betaserc 8 mg; 16 mg; 24 mg tabletes zāļu apraksts

Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit

Recepšu zāles

BET-2021-0236

Betaserc 24 mg mutē disperģējamās tabletes zāļu apraksts

Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit

Recepšu zāles

BET-2021-0236

Terapeitiskās indikācijas

Betaserc 8 mg; 16 mg; 24 mg tablešu terpeitiskās indikācijas1:

 

Menjēra sindroms ar galveno simptomu triādi: 

         - reiboņi (ar sliktu dūšu un/vai vemšanu); 
         - dzirdes zudums (apgrūtināta dzirde); 
         - trokšņi ausīs. 
Vestibulāras izcelsmes reiboņu simptomātiska terapija. 

Betaserc 24 mg mutē disperģējamās tabletes ir indicētas pieaugušajiem Menjēra sindroma un vestibulāras izcelsmes reiboņu simptomātiskai ārstēšanai.2

Atsauces:

  1. Betaserc 8 mg; 16 mg; 24 mg tablešu zāļu apraksts, saskaņots ZVA Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.
  2. Betaserc 24 mg mutē disperģējamās tabletes, saskaņots ZVA Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.

Recepšu zāles

BET-2021-0236

Darbības mehānisms

Betaserc 8 mg; 16 mg; 24 mg tabletes
Betaserc 24 mg mutē disperģējamās tabletes

  • Betahistīns ietekmē histamīnerģisko sistēmu. Betahistīns darbojas gan kā daļējs histamīna H1 receptora agonists, gan histamīna H3-receptora antagonists arī neironu šūnās, un tam ir nenozīmīga H2 receptoru aktivitāte. Betahistīns palielina histamīna apgrozījumu un atbrīvošanos, bloķējot H3 receptorus un inducējot H3 receptoru regulāciju.
  • Betahistīns var palielināt asins plūsmu kohleārā rajonā, kā arī smadzenēs kopumā. Farmakoloģiskās pārbaudes dzīvniekiem ir pierādījušas, ka uzlabojas asins cirkulācija striae vascularis un iekšējā ausī, iespējams, ka ar iekšējās auss mikrocirkulācijas prekapilāro sfinkteru relaksācijas palīdzību. Betahistīns pierādīja arī asins plūsmas uzlabošanos smadzenēs cilvēkam.
  • Betahistīns sekmē vestibulāro kompensāciju. Betahistīns paātrina vestibulāro atveseļošanos pēc unilaterālas neirektomijas dzīvniekiem, veicinot un paātrinot centrālo vestibulāro kompensāciju; šī iedarbība raksturojas ar histamīna apgrozības un atbrīvošanās regulēšanas pastiprināšanos, kas tiek pastarpināta ar H3 receptoru antagonismu.
  • Betahistīns izmaina neirona signālu sūtīšanu vestibulārā kodolā. Tika pierādīts, ka betahistīnam ir arī no devas atkarīga inhibējoša iedarbība uz neironu smaiļu veidošanos vestibulāro kodolu laterālās un mediālās daļās.

Farmakodinamiskās īpašības, kas pierādītas dzīvniekiem, var veicināt betahistīna vestibulārās sistēmas terapeitisko ieguvumu. Betahistīna efektivitāte ir pierādīta pētījumos pacientiem ar vestibulāras izcelsmes reiboni un ar Menjēra slimību, kā to pierādīja uzlabojumi reiboņa lēkmju smaguma pakāpē un biežumā1

Atsauce:

  1. Betaserc zāļu apraksts, saskaņots ZVA, pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.

Recepšu zāles

BET-2021-0236

Devas un lietošanas veids

 Betaserc 8 mg; 16 mg; 24 mg tabletes1

Pieaugušajiem deva ir 24-48 mg dienā dalītās devās.

Betaserc 24 mg mutē disperģējamās tabletes2
1 tablete 2 reizes dienā

Deva jāpielāgo individuāli, ņemot vērā atbildes reakciju. Uzlabošanos dažreiz var novērot tikai pēc dažu nedēļu lietošanas. Vislabākie rezultāti tiek sasniegti dažreiz pēc vairākiem mēnešiem. Ir pazīmes, kas liecina, ka terapijas uzsākšana pašā slimības sākumā kavē slimības progresu un/vai dzirdes zudumu vēlākās slimības fāzēs.

Pediatriskā populācija
Betaserc nav ieteicams bērniem līdz 18 gadiem, jo nav pietiekamu datu par tā drošumu un efektivitāti.

Gados vecāki pacienti
Lai gan šajā pacientu grupā klīnisko pētījumu dati ir ierobežoti, plaša pēcreģistrācijas pieredze liecina, ka šai pacientu populācijai devas pielāgošana nav nepieciešama.

Nieru darbības traucējumi
Šai pacientu grupā specifiski klīniski pētījumi nav pieejami, bet, ņemot vērā pēcreģistrācijas pieredzi, šķiet, ka devas pielāgošana nav nepieciešama.

Aknu darbības traucējumi
Šai pacientu grupā specifiski klīniski pētījumi nav pieejami, bet, ņemot vērā pēcreģistrācijas pieredzi, izriet, ka devas pielāgošana nav nepieciešama.

Atsauces:

  1. Betaserc 8 mg; 16 mg; 24 mg tablešu zāļu apraksts, saskaņots ZVA Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.
  2. Betaserc 24 mg mutē disperģējamās tabletes, saskaņots ZVA Pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.

Recepšu zāles

BET-2021-0236

Alerģisks rinīts

Sezonāls vai pastāvīgs alerģisks rinīts.

Sezonāls vai pastāvīgs alerģisks rinīts.

Neiroloģija

Neiroloģija

Informācija par neiroloģiju