Zāļu apraksts

Xalatan 50 mikrogrami/ml acu pilieni, šķīdums

https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/info/00-0502/smpc

XALT-2022-0323

Terapeitiskās indikācijas

Paaugstināta intraokulārā spiediena pazemināšanai pieaugušiem (arī gados vecākiem) pacientiem ar atvērtā kakta glaukomu un okulāru hipertensiju.

Paaugstināta intraokulārā spiediena mazināšana bērniem ar paaugstinātu intraokulāro spiedienu un bērniem ar glaukomu.1

Atsauce:

  1. Xalatan zāļu apraksts, saskaņots ZVA, pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.

XALT-2022-0323

Darbības mehānisms

Aktīvā viela latanoprosts – prostaglandīna F2a analogs – ir selektīvs prostanoīdu FP receptoru agonists, kas pazemina intraokulāro spiedienu, palielinot intraokulārā šķidruma atteci. Intraokulārais spiediens cilvēkam sāk pazemināties apmēram 3–4 stundas pēc lietošanas un maksimālo iedarbību sasniedz pēc 8–12 stundām.

Spiediena pazeminājums saglabājas vismaz 24 stundas.

Pētījumi ar dzīvniekiem un cilvēkam rāda, ka galvenais darbības mehānisms ir pastiprinātā uveosklerālās atteces palielināšanās, lai gan cilvēkam novērota arī neliela atteces spējas palielināšanās (pazemināta atteces pretestība).

Nozīmīgākajos pētījumos pierādīts, ka Xalatan ir efektīvs monoterapijā.

Veikti klīniski pētījumi par lietošanu kombinācijās. Šie pētījumi rāda, ka latanoprosts ir efektīvs kombinācijā ar beta adrenerģiskiem antagonistiem (timololu).

Īslaicīgos pētījumos (1 vai 2 nedēļas) novērots, ka latanoprosta iedarbība pastiprinās kombinācijā ar adrenerģiskiem agonistiem (dipivalilepinefrīnu), perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem (acetazolamīdu) un daļēji ar holīnerģiskiem agonistiem (pilokarpīnu).

Klīniskos pētījumos novērots, ka latanoprosts būtiski neietekmē intraokulārā šķidruma veidošanos. Nav konstatēta latanoprosta ietekme uz asiņu un intraokulārā šķidruma barjeru.

Atsauce:

  1. Xalatan zāļu apraksts, saskaņots ZVA, pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.

XALT-2022-0323

Klīniskā efektivitāte un drošums

Nozīmīgākajos pētījumos pierādīts, ka Xalatan ir efektīvs monoterapijā.

Veikti klīniski pētījumi par lietošanu kombinācijās. Šie pētījumi rāda, ka latanoprosts ir efektīvs kombinācijā ar beta adrenerģiskiem antagonistiem (timololu).

Īslaicīgos pētījumos (1 vai 2 nedēļas) novērots, ka latanoprosta iedarbība pastiprinās kombinācijā ar adrenerģiskiem agonistiem (dipivalilepinefrīnu), perorāliem karboanhidrāzes inhibitoriem (acetazolamīdu) un daļēji ar holīnerģiskiem agonistiem (pilokarpīnu).

Pediatriskā populācija
Latanoprosta efektivitāte pediatriskajā populācijā (18 gadus un jaunākiem pacientiem) pierādīta 12 nedēļas ilgā dubultmaskētā klīniskā pētījumā.

Iedarbību uz IOS varēja vērot jau pēc pirmās terapijas nedēļas; tāpat kā pieaugušajiem tā saglabājās visu pētījuma laiku – 12 nedēļas.1

Atsauce:

  1. Xalatan zāļu apraksts, saskaņots ZVA, pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.

XALT-2022-0323

Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušie (arī gados vecāki pacienti)

Ieteicamā terapija ir pa vienam pilienam slimā(s) acī(s) reizi dienā. Optimāla iedarbība iegūstama, ja Xalatan lieto vakarā.

Xalatan nevajadzētu lietot biežāk kā reizi dienā, kopš pierādīts, ka biežākas lietošanas gadījumā samazinās intraokulāro spiedienu pazeminošā darbība.

Ja aizmirsta viena deva, ārstēšanu jāturpina ar nākamo devu paredzētā laikā

Pediatriskā populācija
XALATAN acu pilienus pediatriskā populācijā var lietot tāpat kā pieaugušajiem. Nav datu par lietošanu priekšlaicīgi dzimušiem bērniem (gestācijas vecums mazāks par 36 nedēļām). Dati par lietošanu bērniem, kas jaunāki par 1 gadu, ir ļoti ierobežoti (4 pacienti).1

Lietošanas veids

Kā ar jebkuriem acu pilieniem, lai samazinātu iespējamo sistēmisko absorbciju, ieteicams asaru maisiņu piespiest no mediālās puses (punkta oklūzija) uz vienu minūti. To vajadzētu darīt nekavējoties pēc katra piliena instilācijas.

Kontaktlēcas ir jāizņem pirms acu pilienu instilācijas un atkal jāieliek pēc 15 minūtēm.

Lietojot vairāk par vienu lokāli lietojamu oftalmoloģisku medikamentu, tie būtu jālieto ar vismaz piecu minūšu starplaiku.1

Atsauce:

  1. Xalatan zāļu apraksts, saskaņots ZVA, pilnu zāļu aprakstu skatīt šeit.

XALT-2022-0323

Materiāli pacientiem

PASŪTIET MATERIĀLUS UZ SAVU PRAKSI

Veiciet pasūtījumu un mēs piegādāsim izvēlētos materiālus uz Jūsu praksi BEZ MAKSAS.

APSKATĪTIES MATERIĀLUS

MATERIĀLI PACIENTIEM:

Glaukomas informatīvs buklets pacientiem   

Kā lietot acu pilienus? Informatīvs materiāls pacientiem

LV |APSKATĪT   RU|APSKATĪT

LV |APSKATĪT   RU|APSKATĪT

   

VEIKT PASŪTĪJUMU

Glaukoma: kopsavilkums

Glaukoma: kopsavilkums

Glaukoma: kopsavilkums

Primāra atvērta kakta glaukoma

Primāra atvērta kakta glaukoma

Primāra atvērta kakta glaukoma

Primāras atvērta kakta glaukomas ārstēšana

Primāras atvērta kakta glaukomas ārstēšana

Primāras atvērta kakta glaukomas ārstēšana

Materiāli glaukomas pacientiem

Materiāli glaukomas pacientiem

Materiāli glaukomas pacientiem